۱۳٩٥/٤/۳
نبودی...

تو هم از ما نبودی
آنکه ذات درد را... باید صدا باشد...

۱۳٩٥/۳/٥
پنج سه

بخند شاد... شاد... بخند... بخواب آرام... بخواب خردادی دلبندم که دلت با دال شروع شد و با ت تاوان تمام شد... تمام شد؟؟؟ تمام شد آن ندا؟؟؟ آن صدا؟؟؟ آن صوت که تمامش خواست بود و خواستن در رگت جاری بود... یادت هست هنوز؟؟؟ یادت می‌آید آن روز یا که شب اشک بود و درد و خون... نه... نه... یادم نیست... حتی فراموش کرده‌ام تمامی قرص‌های رنگ‌رنگ را که رنگ باختند و خاکستری‌ترین‌ها را برجا گذاشتند... خاکستری شدیم که با باد می‌آیند و با باد می‌روند... چه می‌خواستم بگویم؟؟؟ این را هم یاد ندارم... من که خاطرم نیست اما تو خاطرت باشد که خاطرت چقدر عزیز... که خاطرت باشد بار دیگر لب آن ساحل که هیچ‌وقت ندیدمش، که ندارمش... چنان کنی که باید... فرقی ندارد... من را... یادم را... آتش را... به آبی آن دریایی بی‌اندازی که انتهایی ندارد... که انتهایی ندارد کاش و ای‌کاش‌هایمان... ببین... می‌خندم... بخند... شاد... شاد... شاد...

۱۳٩٥/٢/۱٩
زمین و زمان

زمین قتلگاه انسان است و زمان مرداب خاطرات...

۱۳٩٤/۱۱/۱٠
استخوان

مرد داخل غار متولد شده بود و همه ی عمرشو توی اون غار تاریک زندگی میکرد که کفپوشش پر از استخون انسانهایی بود که حتا اونها رو نمیشناخت. 
مرد گاهی یکی از استخونها رو بین انگشتاش میگرفت و با کوچکترین اشاره ای اون رو پودر میکرد.
مرد یک بار برای همیشه تصمیم گرفت که از غار تاریک پا به بیرون بذاره. روی تصمیمش استوار بود و میخواست هر طور شده اون رو عملی کنه. 
مرد روز بعد صبر کرد تا آفتاب رو از دهانه ی غار ببینه. نور چشماشو آزار میداد. چشماشو بست و به بیرون پرید. اما توی کثری از ثانیه گوشت و پوستش خاکستر شد و به هوا رفت و استخون هاش از هم فرو ریخت.
مرد دوباره داخل غار متولد شد.

۱۳٩٤/٧/۳
فصل زرد پاییز

همیشه و همه جا دنبال یه آدم میگردم... یه آدم بارونی... یکی که همیشه در گوشم یه چیزی بگه که با شنیدنش دست به قلم شم... همیشه... همه جا...

چیزنوشت: سلام...

۱۳٩٤/٢/٢۳
اون روزا

کمی عقب رفت... عقب... عقب... عقب تر... هرچقدر عقب میرفت مهم نبود... چون اون دیگه هیچوقت نمیتونست گذشته ها رو لمس کنه...

تنها یه جمله رو زیر لب زمزمه میکرد: چرا گذشته ها بر نمیگردن؟؟؟

چیزنوشت: وای اگه روزی بیاد که دل برای این روزامون تنگ بشه... لبخند بزن بچه... :)

۱۳٩۳/۱٠/٢٥
بالا... بالا... بالاتر...

شکل یه هاله ی محو... یه انرژی... حتا یه دود یا بخار سبز رنگ و شایدم قرمز... آره... یه چیزی توی همین مایه ها...

رد میشدم از کنار یه دیوار آجری با آجرای لب پریده به رنگ آجری... نزدیک که نه... چسبیده به دیوار راه میرفتم...

شب بود... شبه شب... اونقد شب که نه صدای قدم های آدمای مزاحم... نه صدای جاروی رفتگر محله شنیده میشد... اونقد شب که حتا گربه ها هم دل و دماغی برای بیرون زدن از لونه هاشون نداشتن...

سکوت و سیاهی و من و قدمهای نه چندان محکم کنار دیوار... سکوتی که تنها صدای کشیدن سرپنجه های دستم روی آجرای دیوار میتونست اون رو از یه سکوت محض خارج کنه...

نمیدونستم و مهم هم نبود تا کجا دارم میرم... انگار با خودم و هفت جدم عهد کرده بودم که امشب تا ته دیوار آجری رو برم... که همین امشب و سکوتش و سیاهیش باید جواب همه ی سوالامو بده... همه ی سوالایی که هیچ وخته خدا حتا از خودمم نپرسیدمشون...

ساعتها راه رفتم اما به ته دیوار نرسیدم... دیواری که انگار هیچ موقع ازین ایستادنش خسته نمیشه... که خسته شدم انقد راه رفتم و هیچ ته لامصبی نداشت...

اینکه چی درون سرم گذشت تا باعث شد از دیوار بالا برم رو نمیدونم... انقد بالا برم و بالا برم که دیگه وزن خودمو حس نکنم... انقد بالا که دیگه هیچی حس نکنم... انقد بالا که شدم شکل یه هاله ی محو... یه انرژی... حتا یه دود یا بخار سبز رنگ و شایدم قرمز... آره... یه چیزی توی همین مایه ها...

۱۳٩۳/۱٠/٤
شوالیه ی خسته...

من یه شوالیه ام که شمشیر انداخته و زانو زده... که بازوهاش دیگه نای شمشیر زدن ندارن...

از شنا کردن خلاف جهت آب خستم... از تلاش برای تغییر... از خواستن و نتونستن... از جنگیدن و باختن...

رها کردم... هر طرفی که موج بره منم میرم... مهم نیس کدوم سمت... حتا خوب و بدش هم دیگه مهم نیس... فقط میرم...

من اینجام... منتظر موج بعدی... یه بارون... یه طوفان... منتظر یه موج بزرگ که به صخره ای کوبیده بشه و تمام...

خستم بچه...

۱۳٩۳/۸/٢٧
کلبه...
یه چراغ نفتی که وقتی روشنه دود میکنه و انگار یه نخ مشکی از جایی که شعله تموم میشه تا یه جاهایی نرسیده به سقف کشیده شده و همون جاها تکه تکه میشه و توی هوا حل میشه... چراغی که با گذشت زمان سقف بالای سرش رو به شکل یه بیضی محو، سیاه کرده...
یه آینه ی ترک خورده ی زنگار گرفته به شکل دایره، درون یه قاب فلزی که دورش نقش و نگارهای نامفهومی داره و تکیه زده به دیوار... 
یه کتاب کوچیک و کم حجم با برگه های زرد شده و خمیده... 
یه تپانچه ی کهنه با دسته ی چوبی ترک خورده... یه تپانچه که شاید... فقط شاید از روی خستگی و کهولت تیرش خطا بره اما قدرت آتیش اش هنوزم مث روز اوله... 
همه اینها روی یه تاقچه ی کاهگلی داخل یه کلبه ی چوبی کهنه، کنار یه دریاچه ی کوچیک توی دل یه جنگلن... یه جنگل که به هییییچ شهری راه نداره... 
مرد ساکن کلبه گهگاهی از کلبه میزنه بیرون و روزها به کلبه بر نمیگرده... اما وقتی برگشت، میشینه روی صندلی راک دست سازش... فکر میکنه...  فکر میکنه... فکر میکنه... تا اینکه صدای شلیک تپانچه همراه با نور زیاد فضای داخل و اطراف کلبه رو پر میکنه و بعد مرد ساکن کلبه در رو باز میکنه... نفس عمیقی میکشه... راهشو داخل جنگل پیش میگیره و لای ختا گم میشه...
چیزنوشت: من... همون مرد ساکن کلبه م... همون که آدما رو تو خودم میکُشم...
۱۳٩۳/۸/٢۳
سرشت

تازه داشت شکل میگرفت... هر کی یه کاری میکرد و بیشتریا مشغول پچ پچ و زیر گوشی حرف زدن بودن... ابلیس مثل همیشه به همه چی مشکوک بود... روی یه سکوی تو ارتفاع بلند نشسته بود و دست میکشید رو بالهای مشکیش...

هنوز خیلی کار داشت... هنوز کلی میشد روش کار کرد... میشد بهتر و بهتر و بهتر شه... روش کم کار نشده بودااا... نه... اما خعلی دیگه کار داشت... خعلی...

خدای پیر و خسته با دستای لرزون داشت تیکه تیکه گل ها رو ورز میداد و میچسبوندش به حجم اصلی... اما خسته بود... دیگه حوصله نداشت... وقت خوردن فیرینی ش هم بود... ‌آخه میدونی؟؟؟ خوردن فیرینی رو به همه کار ارجح میدونست... همیشه هم همینطور بود... 

با دستای گلی پاشد که از کارگاه بره بیرون... یه فرشته براش آب آورد که دستاشو بشوره... اما زد زیر کاسه و آب رو برگردوند... صدای افتادن کاسه ی فلزی توی کارگاه همه رو ساکت کرد...

همیشه موقع خوردن فیرینی یه مقدار هم روی ریشای سفیدش میریخت... آخه میدونی؟؟؟ خدای پیر و خسته بود با دستای لرزون...

کمی گذشت... و جبرائیل آروم به سمت حجم قدم برداشت... بهش نزدیک شد و نگاهش کرد... نگاهش کرد و فکری توی سرش جرقه زد... سرش رو چرخوند و با لبخند تلخ و زهرآلود نگاهی به ابلیس کرد... ابلیس فکر جبرائیل رو خوند... کسری از ثانیه جستی زد و بالهای مشکیش رو به هم زد و به سمت جبرائیل رفت تا منصرفش کنه... اما کار از کار گذشته بود... 

همه با بهت به حجم نگاه میکردن... حجم انگار که راه نفسش بسته شده باشه به یکباره با یه نفس عمیق بلند شد و شروع کرد به نفس نفس زدن...

ابلیس برای اینکه جلوی جبرائیل رو بگیره اون رو پرت کرده بود عقب... و حالا کمترین فاصله رو نصبت به بقیه با حجم داشت... ابلیس میدونست که اون حجم حالا حالاها کار داره... اما اون دیگه یه حجم نبود... اون زنده شده بود... یه موجود زنده ی جدید پر از نقص...

خدا که به کارگاه برگشت همه جلوی پاش تعظیم کردن... حتا جبرائیل... اما ابلیس بهت زده و خشمگین ایستاده بود و به خدا و موجود زنده نگاه میکرد... 

چیزنوشت ندارد...

۱۳٩۳/۸/۱٧
تشناب...

مغز آدمها رو شبیه یه چاه میبینم جدیدن... یه چاه پر از کثافت و بوی تعفن... یه چاه که هر چند وقت یه بار درش باز میشه و فوران میکنه و منو به گند میکشه... دهنشون هم حکم دهنه ی همون چاه رو داره... 

آدمها رو تحت فشار که بذاری میبینی چقد متعفن هستن...

دیگه هیچی نیستیم جز چاه های پر از کثافت... هیچی...

۱۳٩۳/۸/٧
مرد مرده

خیلی وختا دلم میخواد برم تو یه جنگل دور افتاده تو یه غار زندگی کنم و بین آدما نباشم... خیلی وختا هیچ حرفی با هیشکی ندارم و میخوام قد یه عمر سکوت کنم و سیگار لعنتیمو دود کنم... خیلی وختا آدما حالمو بد میکنن جوری که هیچی بهترم نمیکنه... من یه مرد ـه مرده ی متحرک لعنتی ام...

حال بد دلیل نمیخواد بچه... حال بد ینی حال تـ/ـخـ/ـمی ای که الان و همیشه دارم...

حال بد ینی به هر کـ/ـس و شری بخندی و تو یه لحظه ی بعدش لبخند یخ بزنه رو لبات...

حال بد ینی من... اگه کسی بپرسه چته، این مزخرفترین سوال دنیاس...

چیزنوشت: یه مرد مرده ی لعنتی که میخواد سعی کنه اینجا بنویسه... یه مرد مرده ی لعنتی که باید بنویسه... بایده بایده باید...

۱۳٩٢/۳/۱۳
آنکه نفهمیدیم مرد بود یا مرده بود...

آن مَـرد، مُـرد...

۱۳٩٢/٢/٢٧
خالی....

روی تخت نشستم... زمان رو نمیدونم... مکان رو هم نمیدونم... تنم سر شده... بدون کوچکترین حرکتی... بدون حتا پلک زدن... درونم پر از کلمه‌ـست... پر از حرف... پر از درد... 

هر چقدر سعی میکنم لبامو باز کنم و حرف بزنم نمیشه... انگار با یه نخ نامرییه لنتی دوخته شدن به هم... انگار عصب‌هاش کشته شدن و نمیتونم تکونشون بدم...

دلم میخواد یه چیزی بگم... حتا یه صدایی... نمیشد... هیچ جوره نمیشد...

فقط یه راه داشت... یه راه واسه خالی کردن خودم... واسه خالی کردن درونم...

تیغ رو برداشتمو کشیدم روی عرض‌ـه گردنم...

یه شیار رو گردنم باز شد... کلمه ها و دردها با فشار زیاد پاشید بیرون... فشارش انقدر زیاد بود که همه‌ی تنم شروع کرد به لرزیدن و تشنج کردن...

تو کسر دقیقه خالی شدم... خالیه خالی...

 هه..

چیزنوشت: یکی بهم میگف تو فقط سیاره‌ـتو اشتبا اومدی... هوم...

۱۳٩٢/۱/۳۱
کافه

کافه نسبتن خلوت بود... پشت میز چوبی ـه همیشگی نزدیک پنجره نشسته بودم و همینطوری که به اسپرسو ـم نگاه میکردم، پک های عمیقی به سیگارم میزدم... نور آفتاب پهن شده بود روی نیمی از میزم... یه روان نویس، چند برگ کاغذ، فندک و بسته ی سیگار به همراه زیرسیگاری و فنجون اسپرسو روی میزم بود....

درب کافه باز شد و یه غریبه از چارچوب در رد شد و اومد داخل کافه... نگاهی به اطراف کرد و مستقیم سمت میز من اومد... صندلی رو عقب کشید و نشست روش... شروع کرد به درد و دل کردن و حرف زدن... منم با دقت به همه ی حرفاش گوش دادم...

حرفاش که تموم شد... بلند شد و بدون اینکه صندلی رو سرجاش بذاره از کافه زد بیرون...

زمانی نگذشت که نفر بعدی وارد شد و درست مثل قبلی همون کارها رو تکرار کرد... 

تو چند ساعتی که اونجا بودم این وضعیت زیاد تکرار شد... هر کس اومد و نشست و درد و دل کرد و رفت...

یادمه آخرین نفری که رفت... منتظر بعدی موندم... اما انگار آخریش بود...

سرم رو به چپ و راست محکم و سریع چرخوندم تا استخونام صدا بدن... روی میز یه نوشته کندم و از کافه خارج شدم...

آها... روی میز نوشتم: منو بغل کن.........

۱۳٩۱/۱٢/۳٠
عید سپید...
نو میشه؟؟؟ گیریم نو میشه...

فیتیله رو میکشیم پایین... پرچمو میکشیم بالا...

سیســـ... صدات در نیاد... عر نزن... شعر نگو...

در گوشم میگم: میتونی عوض کن و بساز... نمیتونی خفه شو و بسوز...

من واسه این کارا رو این زمین پا نذاشتم... اگه اینه، عطاش به لقاش...

چی میخواستم بگم؟؟؟ آها... هر چی که براتون نو میشه، سپید...

شاد زی، مهر افزون...

 
۱۳٩۱/۱۱/۱٤
ف الف کاف...

رد دادم بس که درد دارم...

۱۳٩۱/۱۱/٦
پریود...

باز میکنم... میسوزن... خیس میشن... چشامو میگم... میمالمشون با پنجه هام...

انگاری که کثیفه... تاریکه... هوا رو میگم... تقریبن چیزی دیده نمیشه...

بلند میشم و میتکونم گرد و خاک ـو از روی لباسام... (حـ)ـوا سرده... چند قدم چپ و راست بر میدارم تا تعادلم حفظ شه... راه میوفتم به سمت چن تا نوری که از آبادی سوسو میزنه...

پلک به هم زدن میرسم نزدیک آبادی... پلک به هم میزنم میرسم جلوی خونه ـم... میپرم تو چاله و دراز میکشم...

تو ذهنم میچرخه که: هووووف... آخیش هیچ جا خونه ی آدم نمیشه...

چیزنوشت: چه خودم... چه روحم... هر جا که باشم...خسته باشم، میخوابم...

چیزنوشت۲: تو این آبادی ـه متروکه، بوی تریاک میاد... بوخوووری میشه آدم... بوووخوری که بشی گُر میگیری... داغ میکنی و نمیدونی چطوری خودتو ار/ضـ/ـا کنی... با (خون)... با نوشتن... یا با صدای (تق تق)... هــه...

۱۳٩۱/۱٠/۱٦
حتا...

اینروزها... قتل عام کلمه ها کار من است... حتا دردها... حتا حرف ها... حتا...

 عـ/ـریان شو... شبیه مردی که از زن، تنها زنـ/ـانـ/ـگی اش را خواست و هیچ ندید... حتا اشک... حتا شک... حتا...

مَردی... ار/ضـ/ـا شو... شبیه سگ ماده ی ولگردی که نیازمند شریکی جـ/ـنـ/ـسی ـست و توان ندارد... حتا ایستادن... حتا دا/دن... حتا...

 بوی تند عرق میدهند... کلماتی که از جایی به غیر از مغز میایند... حتا گلو... حتا پهلو... حتا...

خیانت میکنند... افکارم به من... حتا قلمم... حتا قلبم... حتا...

دنبال چیزی نگرد... اینجا حتا چیزی وجود ندارد که پی اش بگردی... حتا... حتا... حتا...
چیزنوشت: لعنتی روزا فقط میگذرن، تموم نمیشن... (راننده تاکسی - مارتین اسکورسیزی)