این منم...

هی یارو... به چه زبونی باید بگم...
این من که اینجا میبینی... همینم که هستم... که هستم... که هستم...

/ 1 نظر / 8 بازدید
شاسوسا

آره همینی که هستی....یه کاربلد...یه تن داغ با شکم بینهایت جذاب....همینی که هستی...1مشت خاکستر...