بی نفس... یا همنفس...

...تمرین مرگ میکنم تو گود این پیاده رو...

...یه چیزی انگار گم شده، توی نگاه من و تو...

...دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم...

...دارم شبامو با تن یه مرده قسمت میکنم...


چیزنوشت: یه روزی... یه کسی... آسمان صدایم میکرد... یادش نیک...

 

/ 0 نظر / 30 بازدید