ابر...

من به اندازه یک ابر دلم میگیرد...

چیزنوشت: گریه کار ابر است...

چیزنوشت٢: امشب یه چیزی یاد گرفتم... چیزی که میخوام رو بگم... بعد از ٢۴ سال تازه این رو یاد گرفتم... خنده داره نه؟؟؟

شاد زی...

/ 0 نظر / 8 بازدید