سیگار و اسپرسو یا زهر مار...

مخاطب=> بلاگ سیگار و اسپرسو...

اینروزها از همیشه خراب ترم... داغون تر... هیچوقت تو زندگی انقدر عصبانی نبودم... نزدیک بود به آخر خط برسیم... من... تو... نزدیک بود تموم شیم... من... تو... پس زیاد انگولکم نکن... سر به سرم هم نزار... وگرنه بدجوری حال خودم و تو رو میگیرم... میگیری که چی میگم؟؟؟

چیز نوشت: کامنت دونی تعطیل...

من که نه... شماها... شاد زی... 

/ 0 نظر / 8 بازدید