همه ی سه نقطه های من...

گفت: از این سه نقطه ای که آخر هر جملت میزاری خوشم میاد... خودت نظرت راجبشون چیه؟؟؟
گفتم: حالم ازشون به هم میخوره...
گفت: چرا؟
گفتم: آخه هیچ وقت هیچی واسه گفتن ندارن...
شاد زی...

بعدن نوشت: یه جمله ی قدیمی... لعنت به من که حرف هام رو فقط خودم میفهمم...

/ 0 نظر / 8 بازدید