مانده ام...

خوبه آدم انقدر آینده بین باشه که همه چیز رو تست کنه...

خوبه آدم انقدر آینده بین باشه که وقتی میره توالت اول تست کنه ببینه آب هست، بعد کارش رو بکنه...

چیزنوشت: فکر نکنی من گیر کردم تو توالت ها...حرفه ای عمل کن، خوب؟؟؟

چیزنوشت ٢: مانده ام که عمر این پیامبر را دارد یا صبر آن یکی... مانده ام که چه حسی دارد از اینکه هر ساله ضربی محکم از جانب مردی پر از جرات بر سرش وارد میشود و میمیرد و باز دگر بار زنده میشود و خود را آماده میکند برای مردن سال بعد... مانده ام از این همه مردانگی و قدرت!!! مانده ام که خداوندگار است که میتواند انسانها را زنده کند یا کسان دیگر... مانده ام...

armando3380@yahoo.com

/ 0 نظر / 27 بازدید