قیصر امین پور...

مردیم از این مرده پرستی...
به احترام درگذشت شاعر معاصر...
یک دقیقه سکوت...
چرا مردم قفس را آفریدند؟ ----- چرا پروانه را از شاخه چیدند؟
چرا پروازها را پر شکستند؟----- چرا آوازها را سر بریدند؟

البته من کلن با این شکل شعر حال نمیکنم...
یه جور دیگه... یه شکل دیگه...
امروز که کـــــ* چتم... حالا شاید بعدن یکی از آخرین شعرهایی که گفتم رو براتون بزارم...

/ 0 نظر / 11 بازدید