خ مثل خسته...

و من خودم خط خطیه دست خط این چند خط و یه مار هفت خطم... روی سینم خطی و روی اعصابم خراشی و توی چشمانم خاک و در وجودم خشم...

چیزنوشت: دیدی یه سیخ میگیرن از این ور سر آدم میکنن تو از اون ور در میارن؟؟؟ چی؟؟؟ نه؟؟؟ ندیدی؟؟؟

یا دیدی یه چاقو میندازن گوش تا گوش سر و خرخره یه نفر رو میبرن؟؟؟ ها؟؟؟ اینم ندیدی؟؟؟

خوب حق داری... منم ندیدم... فقط خواستم خشمم رو نشون بدم... خسته شدم... خسته...

چیزنوشت2: از بین دوستان هنوزم وقت هست، اگه کسی میخواد جا بزنه، زودتر اعلام کنه که ما تکلیف خودمون رو بدونیم... مطمئن باشید هیچ مشکلی هم نه از طرف ما نه از طرف شما پیش نمیاد...

چیزنوشت3: هنوز دنبال یه هکر کار درست میگردم... در ضمن این کاری که میخوام انجام بدم، بچه بازی نیست... کسی که ت*مش رو داره و وطن پرسته پا جلو بزاره...

چیزنوشت4: هنوز منتظر یه سری از دوستان هستم... پس اونهایی که هنوز به من پی ام ندادن، زحمت بکشن... برنامه ها داریم...

armando3380@yahoo.com

و دست آخر... شاد زی...

/ 0 نظر / 9 بازدید