لاکپشت...

خسته که میشی چشمات رو میمالی... سرت رو تکون میدی...دستات رو تا اونجایی که جا داره باز میکنی... خسته که میشی سیگار رو محکم تر میدی تو ریه هات... برات اهمیت نداره که اسپرسو رو با صدای هورت بخوری و مردم نگاهت کنن... خسته که میشی همه چی واست خسته کنندست... لاکپشت اگه لاکش نرم بشه... بازم لاکپشته... اما یه لاکپشت لاک نرم که دلت نمیخواد حتی نگاش کنی... هی هر روز میری بهش دست میزنی که شاید لاکش سفت تر شده باشه... وقتی خسته بشی مثل لاکپشتی هستی که لاکش نرم شده... لاکپشتی ها... اما بازم لاکت نرم شده...

چیزنوشت: خوبه آدم لاکپشت باشه و سوسک نباشه...

شاد زی... 

/ 0 نظر / 8 بازدید