شوالیه تاریکی

یا باید قهرمان بمیری... یا باید انقدر زنده باشی تا تبدیل شی به یه کثافت...

                                                                                                               (شوالیه تاریکی}

چیزنوشت: این که من بخوام اولش پرانتز باز کنم و آخرش آکولاد ببندم به کی ربط داره؟؟؟ اصلن من میخوام ببینم که خاویارش رو داره به من بگه این کار اشتباه بزرگیه... ها... کدوم ابلهی...

armando3380@yahoo.com

/ 0 نظر / 6 بازدید