و این سردرد همیشگی...

دیشب میخواستم بیام آپ کنم.... از سر درد نتونستم بیام...
بازهم امشب سر درد دارم... اما اینبار کمتر...
یعنی واقعن این سردرد همیشگی باید تو وجود من باشه...
سرم درد میکنه واسه جویدن خرخره یه نفر... نمخوای بیای جلو...

/ 0 نظر / 6 بازدید