من و تو...

پس پریروز: صداتون دربیاد... کــــو*تون رو پاره میکنیم...
ما:
پریروز: ماشین خریدید خداد تومن، چشمتون کور، فقط میتونید تا قبل از این خط بیایید... اونم تازه یه روز در میون...
ما:
دیروز: اوتوبوس از 20 تومن میشه 150 تومن
ما:
امروز: بنزین لیتری خداد تومن... چشمتون خور، کپسول گاز بکنید تو کـــــو* ماشینهاتون...
ما:
فردا: میخوایم بزنیم کـــــو*نتون رو پاره کنیم
ما:
پس فردا:؟
ما:

/ 0 نظر / 7 بازدید