فقط یه بار...

بیا فقط واسه یه بار هم که شده... فقط واسه خاطر یه جو مردونگی... فقط واسه خاطر اینکه بگی وطن پرستی... یه روز...یه کاری واسه یکی بکن...  که واسه اون بهترین روز زندگی باشه...

فقط واسه یه بار هم که شده...

/ 0 نظر / 7 بازدید