گاهی وقتها

گاهی وقتها... یه چیز هایی... یه کسایی... یه حرفهایی... الکی اشتباهی میشن...

گاهی وقتها به خودت میگی... کاشکی...

کاشکی...

کاشکی...

چیزنوشت: خیلی زود بر میگردم...

چیزنوشت ٢: شاد زی...

armando3380@yahoo.com

/ 0 نظر / 5 بازدید