برگ برنده...

به خشکی شانس...دنیا از این مزخرف تر دیگه نمیشه...
اگه هر 2 تا برگی که دستته هم توپ باشه...وقتی همه برگه های ورق رو شه... باز هم یکی هست که دستش از تو بهتر باشه...

/ 1 نظر / 46 بازدید
شاسوسا

آره...اما مهم اینه که کی حاکم باشه!