آدم فروش...

اینکه چای کیسه ای تو فنجون دم بکشه یا نکشه... چه فرقی میکنه... واسه ما مهم اینه که رنگ چایی داشته باشه....

داستان ما تو این مملکت شده قضیه چای کیسه ای...

چیز نوشت: این روزها خیلی کلمه مبصر رو میشنوم... خوشم میاد از اول زندگیمون آدم فروش بار اومدیم...

چیزنوشت ٢:armando3380@yahoo.com

/ 0 نظر / 7 بازدید