مردی به شکل هیچ....

هر چه میخواهی باش...
من تنها یک هیچ بزرگم...
بدرود گفتنم را خوب به خاطرت بسپار...
یادت باشد... مرا... که صادقانه هایم را باورت ندانستی...
دنیا تمام شد... امروز آخر دنیایمان است...
و این من... مردی دست نیافتنی... و تنها... چیزنوشت قدیمی: این پست رو به نثر تو نوشتم... وگرنه از نثر من کثافت میباره... شاد زی...

/ 2 نظر / 30 بازدید
الهه سادات

گفت : چی هستی ؟.. گفتم هیچه هیچه هیچ .... به تمسخر گف : مگه آلبوم جدیده شاهین نجفی شد ی..... دست نیافتنی و تنها خوبه پس خاله توی فیلم کلا قرمزی میگف یه مورچه اگه صد بار دونه ش بیفته رو زمین بازم ورمیدارتش ... ما هم که یه پلنگ زخمی م که صـــــــــــــــد بار قسم خوردیم برنگردیم .. صـــــد بار...

hana

عالیه ! نوشته هات حرف ندارن