برای روز میلاد تن من...

وقتی که SKYYرو زدی و روشن شدی... اونوقت که این پست تو ذهنت دائم میچرخه...

وقتی که مستی... نگاه میکنی به دوست دختر دوست داداشت که داره میره دستشویی... چرا؟ چون شاش داری...

وقتیکه مستی... نگاه میکنی به بستگان که چیجوری گوشت بوقلمون رو میزارن تودهنشون و فکر میکنی که الان گوشت بوقلمون داره با دندونهاشون حرکات ناموزون انجام میده... چون مثل سگ گرسنته...

وقتی که مستی... هر چی سعی میکنی که گوش کنی به حرفهای دو نفری که کنارت نشستن... فقطکلماتی که گوش کردنشون حالت رو بهم میزنه میشنوی و نه چیز دیگه... چون دلتمیخواد گه ترین کلمات رو بشنوی...

وقتی که مستی... تمام چیزیکه از محیط اطرافت با اون همه شلوغی میشنوی فقط و فقط صدای آهنگ شادیه کهداره از سیستم استریو خونه پخش میشه و باهاش تو دلت همخونی میکنی... چونمیخوای فقط شاد باشی...

وقتی که مستی... راستی... درستی... خوشبخت ترین آدم زمینی... چون همونی هستی که تو ذاته توست... و نقابی روصورتت نیست... فقط یه اشکال داره... نباید زیاد حرف بزنی... چون چیزی رونمیگی که درست باشه... فکر میکنی درسته... اما ک* شعر محضه...

چیزنوشت۱: امروز روز تولدمه... گه بزنن به این زندگی که روز تولد آدم هیچ فرقیبا روز معمولش نداره... اگه بهم تبریک بگی... این از آماتور بودنته... حرفه ای عمل کن...

چیزنوشت۲: الان ساعت 10 و خورده ایه... نسخ ام... سرم به شدت درد میکنه و احتیاج به یکی دو پیک مشروب دارم...

چیزنوشت۳: خیلی ها خیلی بی معرفت شدن... دلم از دست همشون دلگیره...

چیزنوشت۴:مملکت روز به روز داره بیشتر به فاک میره... آخر خودم یه روزی کار دست یکیاز این کله گنده ها میارم... که اسمم رو تو تاریخ بنویسن... ببین کی بهتگفتم...

چیزنوشت۵: کاش تو هم میتونستی چیزنوشت 4 رو ملکه ذهن زیبات کنی... کاش تو هم...

چیزنوشت۶: کامنت دونی رو واسه این پست فعال میکنم فقط واسه خاطر اونی که بهم گفت نمیخوای فعالش کنی؟؟؟ اما فقط واسه این پست...

چیزنوشت۷: شاد زی...

/ 0 نظر / 23 بازدید