یلدای مست...

مستی یلدام رو ریختی به هم... یادم میمونه...
یه شب... فقط یه شب میخواستم فکر خودم باشم... دیدی نزاشتی... دیدی نخواستی...
اینم بمونه...
----------------------------
هوا بوی نم گرفته
دوباره دلم گرفته
صدای گریه ی بارون
تو خیابون دم گرفته
با نگاهت قلبمو ازم گرفتی اینم بمونه
با غرورت منو دست کم گرفتی اینم بمونه
گفتی که قلبتو پس میدم دیوونه اینم بمونه
گفتم این قلب توه پیشت بمونه اینم بمونه
خواستم عاشقت کنم گفتی محاله اینم بمونه
گفتی تو هم دلت چه خوش خیاله اینم بمونه
من میگفتم شب عشق با این سیاهی
نداره ترسی برام وقتی تو ماهی
تو میگفتی آره من ماهم ولی تو اومدی آسمونت رو اشتباهی
اینم بمونه

/ 0 نظر / 7 بازدید