سیگار و اسپراسو...

چشمام هیچ جایی رو نمیتونه ببینه... همه جا پر از دود سیگاره... پک زدن به این لعنتی چقدر به آدم آرامش میده... بگو که تو هم مثل من هیچی نمیبینی...
خوشحالم از آشناییت...
ببخشید شما؟؟؟

/ 1 نظر / 12 بازدید
شاسوسا

همان غریبه که بر اندام استخوانی شب میلغزد...پرازپک های نزده و کام های ننوشیده!