خنده...

میخوام به سردی شبهام... بخندم...
میخوام به پوچیه فردام... بخندم...
وقتی میبینمت با دیگرونی...
تو اوج گریه هام... میخوام بخندم...
میخوام داد بزنم... تنهای تنهام...
میخوام وقتی میگم تنهام... بخندم...

/ 0 نظر / 7 بازدید