عقل که نباشد در بدن...

بنده همین جا اعلام میکنم... جان اون کسی که دوست دارین موبایلتون رو برای بازی یا هر کار دیگه ای به دستشویی نبرید...

چیزنوشت: نه خیر... داخل چاه توالت نیوفتاده... داخل آفتابه پر از آب افتاده... خیلی هم تمیزه... فقط دیگه روشن نمیشه...

چیزنوشت٢: هر گونه تسلیت و آگهی ترحیمی رو در باره فوت غم انگیز گوشی نازنینم، و لاکپشت بزرگوارم رو قبول میکنم(اینجا میتونی حرفه ای عمل نکنی)...

چیزنوشت٣: به یه ورم که ۵٠٠ تومن ریختم تو آفتابه پر از آب... ولی شوبی(لاکپشت بزرگوار)، گناه داشت...

چیزنوشت۴: کارها داره راست و ریست میشه... به زودی...

armando3380@yahoo.com

/ 0 نظر / 34 بازدید